071 - 203 2425

Gebruik van psychologenpraktijkleiden.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de informatie op psychologenpraktijkleiden.nl geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. Praktijk JenS Psychologie te Leiden aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden op psychologenpraktijkleiden.nl op welke manier dan ook. Deze website bevat bovendien ook links naar websites van Derden, welke uitsluitend voor het gemak van de gebruiker worden verstrekt, zonder enige zeggenschap of controle over de inhoud van desbetreffende websites. Praktijk JenS Psychologie is daarom ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit of op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopie├źn, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ClientPlus.
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact